عناصر ضروري و مورد نياز درختان پسته


: 6191

درختان پسته برای داشتن رشدی مناسب و تولید محصول خوب نیاز به ۱۴ عنصر غذایی دارند

 درختان پسته برای داشتن رشدی مناسب و تولید محصول خوب نیاز به ۱۴ عنصر غذایی دارند که از طریق ریشه یا محلول پاشی جذب می کنند.

🖋 این عناصر ضروری به سه دسته تقسیم می شوند:
1⃣ عناصر پُر مصرف (Macronutrients)
2⃣ عناصر ثانویه (Secondary elements)
3⃣ عناصر کم مصرف (Micro-nutrients)

✔ عناصر پر مصرف شامل: ازت، پتاسیم و فسفر هستند.

✔ عناصر ثانویه شامل: کلسیم، منیزیم و گوگرد هستند.

✔ عناصر کم مصرف شامل: آهن، روی، بُر، منگنز، مس، مولیبدن، کلر و نیکل هستند.

📣 هر کدام از این عناصر برای عمل خاصی در گیاه ضروری می باشند. تغذیه گیاهی نه تنها در مقاومت گیاهان به بیماری ها و کیفیت محصول نقش اساسی دارد بلکه تعادل بین عناصر مختلف نیز بر روی سلامتی گیاه و تولید محصول آن اثر میگذارد.

🔘 معمولا درختان در تمام مراحل رشدی خود به نسبتی متعادل از تمام عناصر یاد شده نیازمند هستند و تنظیم میزان مناسب هر عنصر در هر مرحله از رشد درخت میتواند بر سلامت و باردهی بیشتر درخت موثر باشد. این نیاز در مراحل مختلف رشدی درخت متفاوت بوده، به همین دلیل داشتن برنامه تغذیه ای سالیانه مناسب برای باغات و مشورت با کارشناسان مربوطه اهمیت زیادی دارد.

🖋 مهندس کریمی (کارشناس ارشد کشاورزی)